1. Informujemy, że w ramach uporządkowywania naszej przestrzeni wprowadziliśmy nowe, ujednolicone nazwy sal duszpasterskich, nazywając je imionami zmarłych duszpasterzy związanych z naszym klasztorem. Dużą Salę DA nazwaliśmy Salą im. o. Jana Góry, Salę Niebieską – Salą im. o. Honoriusza Kowalczyka, Rozmównicę III – Salą im. o. Joachima Badeniego, Salę na poddaszu – Salą im. o. Tomasza Pawłowskiego, a sale przy Kaplicy u Pana Boga za Piecem – Salą im. o. Tomasza Alexiewicza i Salą im. o. Stanisława Dobeckiego.

2. W tym tygodniu swoje imieniny obchodzą ojcowie: Michał Pac OP i Michał Golubiewski OP. W intencji Solenizantów będziemy się modlić w czwartek, 27 września, w czasie Mszy św. o godz. 12:00.