1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe które sprawujemy w dni powszednie
o godz. 11.30.

2. Wspólnota św. Jacka zaprasza na ostatnią konferencję z cyklu „Duch Święty i My”. Spotkanie modlitewne z konferencją we wtorek po mszy o godzinie 19.00 w sali im. o. Jana Góry OP.

3. Rodzina Matki Bożej Bolesnej, gromadząca osoby przewlekle chore i niepełnosprawne fizycznie, a także osoby zdrowe, które pragną służyć pomocą cierpiącym i towarzyszyć im we wzroście duchowym w przyszłą niedziele przeprowadzi kwestę na potrzeby swojej działalności.

4. Grupa wolontariatu Skrzydła z DA zaprasza na Dzień Dawcy Szpiku. Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się w przyszłą niedzielę na krużgankach w godzinach 10.00 – 20.00. Dawcą zostać może każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia.

5. Rada Stała Episkopatu Polski przed wyborami do Parlamentu Europejskiego skierowała do nas słowo z którym można zapoznać się w gablocie w kruchcie kościoła i na naszej stronie internetowej.