1. Dziękujemy wszystkim przychodzącym do naszego kościoła jak i tym, którzy z troski o swoje zdrowie pozostają w domach za stosowanie się do zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Módlmy się wspólnie o szybkie ustanie pandemii.

2. Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka, papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego zwraca się do wszystkich wiernych, aby dzień 14 maja uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Zachęcamy do podjęcia tego dzieła.

3. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom naszego klasztoru. Szczególnie dziękujemy tym, którzy wsparli ubogich składając ofiarę do skarbony św. Antoniego. Pamiętajmy o tych najbardziej potrzebujących. Przypominamy także, że tzw. tacę można złożyć na konto klasztoru lub do skarbon przy wyjściu z kościoła i na dziedzińcu.

4. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych w różnych potrzebach i sprawach. Można to uczynić wysyłając maila na adres: [email protected]