*

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych oraz dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. udzielający daru specjalnych odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć świętego Józefa ogłaszam postanowienia dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodnie z intencjami Ojca Świętego) na terenie Archidiecezji Poznańskiej w okresie od 1 marca do 8 grudnia 2021 r.

Odpust zupełny mogą uzyskać wierni, którzy w Roku Świętego Józefa podejmą następujące dzieła:
• przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział
w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o świętym Józefie;
• na wzór świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy;
• będą odmawiać Różaniec Święty w rodzinie i pomiędzy narzeczonymi;
• powierzać będą codziennie swą działalność opiece świętego Józefa lub będą Go wzywać w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli ją znaleźć oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna;
• będą odmawiać Litanię do świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego oraz w intencji ulżenia chrześcijanom na różne sposoby prześladowanym;
• odmówią 19. dnia każdego miesiąca i w każdą środę (dzień poświęcony wspomnieniu świętego Józefa) dowolną, prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć tego Świętego.
• W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków odpustu, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć świętego Józefa – pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci. ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Kościołami Jubileuszowymi, którym udzielam przywileju celebrowania Mszy Świętej wotywnej o świętym Józefie w każdą środę oraz ilekroć do świątyni przybędą pielgrzymi, gdy w kalendarzu liturgicznym nie przypada uroczystość pierwszej klasy, ustanawiam:
1. Baranowo – par. pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
2. Kicin – par. pw. św. Józefa
3. Leszno – par. pw. św. Józefa
4. Oborniki – par. pw. św. Józef Oblubieńca NMP
5. Opalenica – par. św. Józefa
6. Popówko – par. pw. św. Józefa Rzemieślnika
7. Poznań – par. pw. św. Józefa
8. Poznań – Sanktuarium Świętego Józefa (nie jest parafią)
9. Puszczykowo – par. pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
10. Robakowo – par. pw. św. Józefa Rzemieślnika
11. Rostarzewo – par. pw. św. Józefa
12. Silna – par. pw. św. Józefa
13. Swarzędz – par. pw. św. Józefa Rzemieślnika
14. Środa Wlkp. – par. pw. św. Józefa
15. Wolsztyn – par. pw. św. Józefa Opiekuna Kościoła Świętego
16. Poznań – par. Świętej Rodziny
Wszystkich duszpasterzy, na czele z księżmi proboszczami, zobowiązuję do podjęcia w czasie Roku Jubileuszowego realizacji – w ramach przepowiadania, liturgii, posługi charytatywnej i innych działań pastoralnych – wybranych wytycznych zawartych w dokumencie przygotowanym przez Komisję Duszpasterstwa pt. „Rok świętego Józefa. Propozycje duszpasterskie do wykorzystania w diecezjach i parafiach”.

Poznań, dnia 11 lutego 2021 roku
N. 757/2021

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii