*

W związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego obostrzeń epidemicznych obowiązującego od dnia 6.06 informujemy, że bez zmian pozostaje limit osób w naszym kościele (58 osób). Jednakże do limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19.
Utrzymane pozostają zasady zachowania bezpiecznego dystansu oraz zasłanianie ust i nosa wyłącznie maseczką w kościele oraz zachowania bezpiecznego dystansu na dziedzińcu kościoła.
Przypominamy także o dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła oraz kratek i klęcznika konfesjonału po spowiedzi.