*

Nabór na rok 2021/22 do Studium Muzyki Liturgicznej.
Dedykowane jest wszystkim osobom, którym leży na sercu piękno liturgii.
Do wyboru 1 z 2 specjalizacji: prowadzący scholę lub śpiewak w scholi. 1 semestr to 8 zjazdów – zajęcia w co drugą / co trzecią sobotę.
Studium działa pod patronatem Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.
Szczegółowe terminy i opłaty na stronie www.studiummuzykiliturgicznej.pl
Kontakt również pod nr tel: 693 554 045.