*

Codziennie od 1 do 30 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych.

Należy nawiedzić cmentarz oraz wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu:
– być w stanie łaski uświęcającej,
– przyjąć Komunię św.
– pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.