Zapraszamy

Jeszcze do końca września trwa nabór na I rok dwuletniego kursu w Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii im. o. Honoriusza Kowalczyka OP.

Słuchaczom I roku proponujemy następujące przedmioty: dogmatyka, wprowadzenie do teologii, chrystologia, duchowość, teologia moralna, antropologia teologiczna, teoria poznania, metafizyka, etyka, historia Izraela i Pięcioksiąg, Ewangelie synoptyczne.

Zajęcia w Studium trwają od października do maja i odbywają się w co drugą sobotę przy naszym klasztorze, w godz. 9:30 – 16:30. Czesne za tegoroczny cykl wykładów wynosi 750 zł (opłatę można rozłożyć na dwie raty).

Osoby, które chciałby skorzystać z tej oferty edukacyjnej, proszone są o przesłanie krótkiego listy motywacyjnego na adres Studium. Więcej informacji: https://sdp.dominikanie.pl/rok-akademicki-2023-24-nabor/