Od poniedziałku do piątku, 21 – 25 września, nasza wspólnota klasztorna wyjeżdża na swoje doroczne rekolekcje,

które będzie głosił o. Bertold Dąbkowski OCD. Prosimy Was o modlitwę w intencji naszej i naszego rekolekcjonisty.

W klasztorze będzie tylko kilku braci, dlatego też w tych dniach nie będzie w naszym kościele spowiedzi.