Jesteśmy wspólnotą świeckich osób, które odczytały jako swoje powołanie życie duchowością dominikańską i wcielają w życie cztery jej filary: liturgia, wspólnota, studium i apostolstwo oraz żyją wg Reguły świeckich dominikanów. W sposób tak bardzo charakterystyczny dla Dominikanów na to zaproszenie mamy jednak odpowiadać „nie jak słudzy, z przymusu, lecz jak ludzie wolni, zachęceni łaską”.

Profesję życia zgodnego z Regułą składamy Generałowi Zakonu, na ręce przełożonego Fraterni. Korzystamy z łask udzielanych Zakonowi oraz uczestniczymy w jego posłannictwie przez studium, modlitwę i głoszenie Słowa – zawsze jednak zgodnie z warunkami życia ludzi świeckich. Jak wszyscy świeccy, jesteśmy wezwani do świętości. Reguła Świeckich Dominikanów, czerpiąc z wielowiekowej tradycji, wskazuje środki prowadzące do wypełnienia tego powołania i zachęca do ich podjęcia.

W Poznaniu działają dwie fraternie: Fraternia Matki Bożej Różańcowej i Fraternia Piotra Jerzego Frassatiego.

Fraternia Matki Bożej Różańcowej

Fraternia Matki Bożej Różańcowej istnieje od 1935 roku. Liczy 11 osób, profesek wieczystych w różnym wieku. Spotkania odbywają się w drugą sobotę miesiąca. O godz. 10:00 jest Msza św. w kaplicy U Pana Boga Za Piecem, potem spotkanie w salce obok. Są rozmowy na tematy aktualne – czym żyje Kościół i nasz zakon. Czytamy i omawiamy teksty niektórych dokumentów Kościoła i modlitw maryjnych. Spotkanie kończymy po modlitwie różańcowej, zwykle około godz. 13:00 – 14:00. Patronką Fraterni jest Matka Boża Różańcowa.

Kontakt:

Lidia – lidiawawrzyniak20@gmail.com

Emilia – emilia.b1221@gmail.com

Fraternia Piotra Jerzego Frassatiego

Fraternia bł. Frassatiego istnieje od 1985 roku. Założycielem i głównym pomysłodawcą był ojciec Stanisław Dobecki OP – dominikanin bardzo drogi wielu sercom, pierwszy powojenny duszpasterz akademicki, niezwykle aktywny, odważny i ojcowski. Zainspirowany potencjałem młodego pokolenia na patrona nowo powstającej  grupy tercjarzy wybrał bł. Piotra Jerzego Frassatiego, człowieka żyjącego w tym samym stuleciu, a więc bliskiego, znającego problemy i dylematy młodych. Wybór okazał się prosty – bł. Piotr Jerzy dał się poznać jako dynamiczny, poświęcony modlitwie i apostolstwie wśród biednych ówczesnego Turynu młody człowiek, który zadziwił świat swoją krótką historią życia, a zwłaszcza ostatnich jego chwil.

W tej chwili jest w niej 19 osób w różnym wieku, 10 profesów wieczystych i 3 profesów czasowych, 2 nowicjuszy i 4 postulantów. Nasze spotkania odbywają się przeważnie w druga sobotę miesiąca. Wyjątkiem jest pierwsza sobota lipca  ze względu na święto patrona bł. P.J. Frassatiego i 8 sierpnia – dzień św. Dominika. Spotkanie rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 16:00 po której modlimy się (odmawiamy nieszpory lub różaniec), dyskutujemy o problemach wiary, omawiamy dokumenty Kościoła, zastanawiamy się jak wcielać w życie podstawowe dewizy dominikanów VERITAS – Prawda i CONTEMPLARE ET CONTEMPLATA ALIIS TRADERE, czyli kontemplować i dzielić się owocami kontemplacji.

Kontakt:

fraterniafrassati@op.pl

Jeżeli charyzmat dominikański jest Ci bliski – zapraszamy.

Kontakt
przełożona Rady Prowincjalnej: Małgorzata Mazur OPs
promotor fraterni świeckich dominikanów: o. Dariusz Kantypowicz OP
www.swieccy.dominikanie.pl

Asystenci:


Michał Osek OP
tel. (+48 61) 850 47 26


Jacek Norkowski OP
tel. (+48 61) 850 47 47