Jesteśmy wspólnotą świeckich osób, które odczytały jako swoje powołanie życie duchowością dominikańską i wcielają w życie cztery jej filary: liturgia, wspólnota, studium i apostolstwo oraz żyją wg Reguły świeckich dominikanów. W sposób tak bardzo charakterystyczny dla Dominikanów na to zaproszenie mamy jednak odpowiadać „nie jak słudzy, z przymusu, lecz jak ludzie wolni, zachęceni łaską”.

Profesję życia zgodnego z Regułą składamy Generałowi Zakonu, na ręce przełożonego Fraterni. Korzystamy z łask udzielanych Zakonowi oraz uczestniczymy w jego posłannictwie przez studium, modlitwę i głoszenie Słowa – zawsze jednak zgodnie z warunkami życia ludzi świeckich. Jak wszyscy świeccy, jesteśmy wezwani do świętości. Reguła Świeckich Dominikanów, czerpiąc z wielowiekowej tradycji, wskazuje środki prowadzące do wypełnienia tego powołania i zachęca do ich podjęcia.

Więcej na stronie: www.swieccy.dominikanie.pl

 

W Poznaniu działają dwie fraternie: Fraternia Matki Bożej Różańcowej i Fraternia bł. Piotra Jerzego Frassatiego.

Fraternia Matki Bożej Różańcowej

Fraternia Matki Bożej Różańcowej istnieje od 1935 roku. Liczy 11 osób, profesek wieczystych w różnym wieku. Spotkania odbywają się w drugą sobotę miesiąca. O godz. 10:00 jest Msza św. w kaplicy U Pana Boga Za Piecem, potem spotkanie w salce obok. Są rozmowy na tematy aktualne – czym żyje Kościół i nasz zakon. Czytamy i omawiamy teksty niektórych dokumentów Kościoła i modlitw maryjnych. Spotkanie kończymy po modlitwie różańcowej, zwykle około godz. 13:00 – 14:00. Patronką Fraterni jest Matka Boża Różańcowa.

Kontakt:

Lidia – [email protected]

Emilia – [email protected]

Fraternia bł. Piotra Jerzego Frassatiego

Fraternia bł. Piotra Jerzego Frassatiego istnieje od 1985 roku. Założycielem i głównym pomysłodawcą był ojciec Stanisław Dobecki OP – dominikanin bardzo drogi wielu sercom, pierwszy powojenny duszpasterz akademicki, niezwykle aktywny, odważny i ojcowski. Zainspirowany potencjałem młodego pokolenia na patrona nowo powstającej grupy tercjarzy wybrał bł. Piotra Jerzego Frassatiego, człowieka żyjącego w tym samym stuleciu, a więc bliskiego, znającego problemy i dylematy młodych. Wybór okazał się prosty – bł. Piotr Jerzy dał się poznać jako dynamiczny, poświęcony modlitwie i apostolstwie wśród biednych ówczesnego Turynu młody człowiek, który zadziwił świat swoją krótką historią życia, a zwłaszcza ostatnich jego chwil.

W tej chwili jest nas 33 osoby w różnym wieku, w tym 16 profesów wieczystych, 9 profesów czasowych, 5 nowicjuszy i 4 postulantów.

Nasze spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu.

Spotkania obowiązkowe, które przeważnie przypadają w druga sobotę miesiąca (wyjątkiem jest pierwsza sobota lipca ze względu na święto patrona bł. P.J. Frassatiego i 8 sierpnia – dzień św. Dominika), odbywają się z udziałem asystenta i połączone są z Mszą świętą. Stałym elementem spotkań jest wspólna modlitwa Liturgii Godzin.

Przebieg spotkania:
14.00 – część formacyjna wprowadzająca w życie zgodne z Regułą dla członków fraterni będących w formacji początkowej, tj. zapoznanie się z dokumentami i zwyczajami określającymi zasady życia fraterni i jej członków.
16.00 – Msza święta i nieszpory
17.00-19.30 – spotkanie w salce dla wszystkich członków fraterni – zastanawiamy się jak wcielać w życie podstawowe dewizy dominikanów VERITAS – Prawda i CONTEMPLARE ET CONTEMPLATA ALIIS TRADERE, czyli kontemplować i dzielić się owocami kontemplacji, dyskutujemy o problemach wiary, omawiamy dokumenty Kościoła, dzielimy się doświadczeniem głoszenia Słowa i troską o zbawienie każdego człowieka.

Drugie spotkanie (dla chętnych) przypada w dzień powszedni (zazwyczaj w piątek) o godz. 18.30. Ma ono bardziej dyskusyjny i swobodny charakter.

Kontakt:

[email protected]

 

Asystenci:


Fraternia Matki Bożej Różańcowej
Przemysław Herman OP
tel. (+48 61) 850 47 26


Fraternia bł. P. J. Frassatiego
Michał Golubiewski OP

tel. (+48 61) 850 47 48