Sakramentu małżeństwa zasadniczo udziela się w kościele parafialnym.

Nasz kościół nie jest kościołem parafialnym, dlatego też sakramentu małżeństwa udzielamy jedynie osobom zaangażowanym w różnego typu duszpasterstwa działające w naszym klasztorze, bądź tym, którzy odbyli u nas przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Osoby te same zwracają się do duszpasterza z prośbą o udzielenie sakramentu małżeństwa. Dopiero wtedy można przystąpić do załatwiania wszelkich formalności. Nie stosujemy więc praktyki odgórnego wyznaczania kapłanów do udzielania ślubów.

Zapiszcie się na kurs przedmałżeński!
Termin

Termin z co najmniej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem należy ustalić osobiście z ojcem, który będzie ślub błogosławił i razem z nim udać się do zakrystii, aby zarezerwować termin w księdze zakrystyjnej, zostawiając dane kontaktowe.

Ślubów w naszym kościele udzielamy w soboty o godz. 13:00 lub 14:30. Nie jest możliwe zawarcie związku małżeńskiego w niedziele ani w święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Formalności

Do parafii Narzeczonej lub Narzeczonego, w której spisuje się tzw. protokół przedślubny, należy dostarczyć następujące dokumenty obu stron:
– świadectwo chrztu i bierzmowania, które należy uzyskać w parafii chrztu, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ślubu;
– świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej;
– dowody osobiste narzeczonych;
– zaświadczenie z USC o zdolności prawnej do zawarcia związku, jeśli ma to być tzw. „ślub konkordatowy” (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu) lub odpis zawartego już związku cywilnego;
– świadectwo odbytych nauk przedślubnych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w poradni dla narzeczonych;
– dane personalne świadków ślubu (imię i nazwisko, adres, wiek).

W parafii należy uzyskać zgodę ks. Proboszcza na przyjęcie sakramentu małżeństwa w naszym kościele oraz poprosić o licencję (czyli dokument pozwalający na zawarcie małżeństwa poza własną parafią, potwierdzający spisanie protokołu przedślubnego i zgromadzenie potrzebnej dokumentacji) wystawioną na ks. Proboszcza parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu, przy ul. Fredry 11, na terenie której znajduje się nasz kościół.

Po załatwieniu formalności w parafii Narzeczonego lub Narzeczonej, na trzy tygodnie przed zawarciem związku małżeńskiego, należy udać się wraz z uzyskaną licencją, dokumentami z USC oraz danymi personalnymi swoimi i świadków do biura parafii pw. Najświętszego Zbawiciela, aby dokonać wpisu do księgi ślubów oraz uzyskać delegację (czyli zgodę na udzielenie ślubu) dla ojca, który ma błogosławić sakrament małżeństwa – należy podać jego imię i nazwisko. Zwyczajowo składa się przy okazji jakąś ofiarę.

W tygodniu poprzedzającym zawarcie sakramentu małżeństwa (najpóźniej na trzy dni przed ślubem) należy powtórnie udać się do parafii pw. Najświętszego Zbawiciela, aby złożyć w księgach swoje podpisy.

Z ojcem udzielającym sakramentu prosimy osobiście omówić przebieg liturgii.

W dniu ślubu przed Mszą św. proszę dostarczyć do zakrystii kartki od spowiedzi przedślubnej narzeczonych oraz obrączki.

Dekoracja kościoła

Z naszej strony zapewniamy podstawowy wystrój kościoła.
Pary, którym szczególnie zależy na  wyjątkowych kompozycjach kwiatowych, powinny w tej sprawie skontaktować się z panią Anną Musielską, odpowiedzialnymi w naszym kościele za dekoracje kwiatowe.

Bardzo nam zależy, aby bez względu na okoliczności zachować skromny i jednolity wystrój naszej świątyni. Dlatego też w naszym kościele nie zgadzamy się na dodatkowe dekoracje ławek, klęczników oraz rozstawiane świeczek i rozkładanie dodatkowych dywanów.

W przypadku, gdy jednego dnia jest więcej niż jeden ślub, pary powinny uzgodnić miedzy sobą, jakie kompozycje kwiatowe zostaną przygotowane.

W naszym kościele nie zgadzamy się na układanie kwiatów ani na dekorowanie kościoła przez osoby z zewnątrz oraz jakiekolwiek firmy świadczące tego rodzaju usługi, z wyjątkiem pani Anny Musielskiej.

Kategorycznie nie zgadzamy się na rozsypywanie sztucznego konfetti na terenie kościoła, krużganków i placu przed bramą kościelną.

Oprawa muzyczna

W czasie Mszy ślubnej istnieje możliwość skorzystania z gry naszych organistów: pana Jana Billerta z którym należy wcześniej umówić się indywidualne. Można też poprosić o oprawę muzyczną którąś ze schól działających przy naszym klasztorze. W tym przypadku również należy wcześniej umówić się indywidualne.

Zachęcamy Was aby na swój ślub wybierać repertuar z wewnętrznego śpiewnika dominikańskiego “Niepojęta Trójco” wydanego w dwóch tomach lub śpiewnika ks. Siedleckiego.
Spis utworów znajdziecie tutaj:

https://www.liturgia.dominikanie.pl/img/custom/pliki/FDOL_NT1_spis_rzeczowy.pdf

https://www.liturgia.dominikanie.pl/img/custom/pliki/FDOL_NT2_spis.pdf

Spis treści

Uprzejmie informujemy, że w naszym kościele w związku z wydaną w zeszłym roku “Instrukcją Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej” zabrania się wykonywać w trakcie ślubu utworów muzycznych i pieśni nie związanych z liturgią.

W związku z powyższym utwory takie jak: Hallelujah – Leonarda Cohen’a, repertuar Andea Bocellego, muzyka z filmu “Misja” “Obój Gabriela”, i temu podobne utwory czy piosenki nie mogą być wykonywane w trakcie liturgii. Jeśli chodzi o “Marsz Weselny” Wagnera, oraz Mendelssohna to istnieje możliwość ich wykonania przed rozpoczęciem, oraz po zakończeniu liturgii.

Ofiara

Składana ofiara jest przeznaczona na utrzymanie kościoła oraz naszej wspólnoty klasztornej. W zależności od zamożności i poczucia odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, jedni dają więcej, drudzy mniej. Pragniemy, aby Wasz dar nie był traktowany jako zapłata za pracę – byłoby to niezrozumieniem sensu Eucharystii i wspólnoty Kościoła – ale by był wyrazem Waszej współodpowiedzialności za Kościół i radości z Waszych zaślubin. Jeżeli nie jesteście w stanie złożyć żadnej ofiary, nie bójcie się nam o tym powiedzieć.

Przydatne kontakty:

Zakrystia kościoła dominikanów – tel. 61 850 47 14

Brat zakrystian: Szymon Biernat OP – tel. 61 850 47 24,     [email protected]

Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. Fredry 11 – tel. 61 852 43 21

Pan organista: Jan Billert – tel. 500 783 125

Pani florystka: Anna Musielska – tel. 61 853 70 26 lub 601 735 144