PALEOLIT  jest grupą formacyjno-modlitewną absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego OO. Dominikanów w Poznaniu. Jej początek datuje się na 16 października 1997 roku.

Członkowie PALEOLITU starają się utrzymywać i rozwijać wspólnotę osób wywodzących się głównie z DA, pogłębiać swoją wiarę i dawać odpowiedź na potrzeby innych ludzi. Grupa dąży do realizacji tych celów poprzez modlitwę, formację i działanie. Jest związana z klasztorem oo. dominikanów, korzysta z opieki duszpasterskiej ojców i włącza się w ich działania apostolskie.

Formy działania:

1. modlitwa – raz w miesiącu podczas wspólnej Eucharystii
– modlitwa wzajemna członków grupy
– rekolekcje i dni skupienia
2. formacja – pogłębianie wiedzy i świadomości religijnej
– spotkania w podgrupach: rodzinnej, biblijnej, modlitewnej i papieskiej
– dzielenie się doświadczeniami wiary przeżywanej na codzień
3. działanie – współudział w przygotowaniu Jarmarku św. Jacka, który ma na celu zbiórkę funduszy na dzieła charytatywne oraz tworzenie kultury chrześcijańskiej
– członkowie PALEOLITU włączają się indywidualnie w działania Ruchu Lednickiego i Duszpasterstwa Rodzin (Lednica, Jamna, „Kochajmy dzieci” i inne)

Duszpasterz:

 


Wojciech Prus OP

 


Norbert Lis OP

www.paleolit.poznan.dominikanie.pl

Duszpasterstwo postakademickie