Działania wspólnoty służą wszechstronnemu rozwojowi: duchowemu, psychicznemu i społecznemu poszczególnych członków i mają przygotowywać do podejmowania służby innym ludziom.
Jerozolima (Jerushalaim) – miasto pokoju, którego jedyną racją istnienia jest świątynia Boga Wszechmogącego.

JEROZOLIMA” – tak nazywa się nasza wspólnota i zgodnie z nazwą chcemy, by była miejscem pokoju i spotkania z Bogiem. Gromadzimy się przy kościele akademickim OO. Dominikanów od jesieni 1980 roku. Niektórzy zadomowili się tu na dobre, inni są przechodniami, a jeszcze inni pragnącymi odpocząć pielgrzymami. „Mieszkają” tu więc studenci i osoby pracujące, są starsi i młodsi, słabi i mocniejsi, samotni i rodziny. Tym, co nas gromadzi, jest obecność Jezusa Chrystusa.

Jerozolima jest wspólnotą w nurcie Odnowy w Duchu Świętym. Jak pierwszy jerozolimski Kościół, tak i my „chcemy trwać w nauce Apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie” (Dz 2,42), aby Chrystus uczynił nas swoimi uczniami i świadkami.

Nasze spotkania mają pomagać w pogłębianiu więzi z Bogiem i Kościołem, w intelektualnym porządkowaniu wiary, w uzdrowieniu wewnętrznym i dojrzewaniu do apostolstwa (charyzmat Jerozolimy).

Jak nas znaleźć? W każdą środę rozpoczynamy spotkanie MSZĄ ŚWIĘTĄ o godz. 19.00 w kościele OO. Dominikanów w Poznaniu, Al. Niepodległości, potem w kaplicy Św. Dominika (pod prezbiterium, wejście od podwórza) trwamy na wspólnej modlitwie, w czasie której wielbimy Boga, wsłuchujemy się w Jego Słowo, modlimy się za siebie nawzajem i tych, którzy powierzają się naszej modlitwie. Raz w miesiącu prowadzimy Mszę świętą i modlitwę o uzdrowienie.

Tych, którzy chcą uczestniczyć w regularnej formacji, zapraszamy na spotkania w małych grupach, na których dzielimy się osobistym doświadczeniem wiary, rozważamy Słowo Boże i uczymy się konkretnej miłości oraz wspólnie służymy.

Przynajmniej raz w kwartale wyjeżdżamy na weekendowe dni skupienia. Co roku we wspólnocie przeżywamy Seminarium Odnowy Wiary, rekolekcje odnawiające wiarę i otwierające na prowadzenie Ducha Świętego. Organizujemy jeszcze inne wspólne spotkania i działania. W Jerozolimie jest dużo pięknych miejsc. Możesz tu znaleźć swoje miejsce, wiele otrzymać i wiele podarować innym. Przyjdź, poznaj i zaangażuj się!

Do prowadzenia różnych działań potrzebna nam była osobowość prawna, dlatego bardziej zaangażowani w życie wspólnoty zrzeszyli się zakładając Stowarzyszenie Katolików Jerozolima. Z naszej wspólnoty wyrosło wydawnictwo: Inicjatywa Wydawnicza „Jerozolima”.

Możecie nas znaleźć w naszej siedzibie – w „Koksowni” (wejście od podwórza klasztornego, z przedsionka kaplicy św. Dominika)

Duszpasterz:

Janusz Chwast OP

Wspólnota „Jerozolima”
ul. Kościuszki 99
61-716 Poznań

strona Jerozolimy

tel. do Elżbiety (odpowiedzialnej Jerozolimy): +48 503 195 587