Duszpasterstwa

Duszpasterz:
Norbert Oczkowski OP

Jerozolima
61–716 Poznań
ul. Kościuszki 99

www

Duszpasterze:
Wojciech Surówka OP
Wojciech Prus OP

Lednica2000
61–716 Poznań
ul. Kościuszki 99

www

Duszpasterze:
Nikodem Brzózy OP

Wspólnota świętego Jacka
61–716 Poznań
ul. Kościuszki 99

www

Duszpasterz:
Tomasz Grabowski OP

Paleolit
61–716 Poznań
ul. Kościuszki 99

www

Asystenci:
Przemysław Herman OP
Michał Golubiewski OP

Świeccy dominikanie
ul. Kościuszki 99
61–716 Poznań

www

Duszpasterz:
Paweł Zybura OP

post13
61–716 Poznań
ul. Kościuszki 99

Duszpasterz:
Roman Bielecki OP

Schola Ventuno
61-716 Poznań
ul. Kościuszki 99

www