Duszpasterstwa

Duszpasterze:
Andrzej Drozd OP

DM Schron
61–716 Poznań
ul. Kościuszki 99

www
fb

Duszpasterz:
Józef Zborzil OP

Jerozolima
61–716 Poznań
ul. Kościuszki 99

www

Duszpasterze:
Wojciech Prus OP
Maciej Soszyński OP

Lednica2000
61–716 Poznań
ul. Kościuszki 99

www

Duszpasterze:
Andrzej Bujnowski OP

Wspólnota świętego Jacka
61–716 Poznań
ul. Kościuszki 99

www

Duszpasterz:
Andrzej Bujnowski OP

Paleolit
61–716 Poznań
ul. Kościuszki 99

www

Asystenci:
Jacek Norkowski OP
Michał Osek OP

Świeccy dominikanie
ul. Kościuszki 99
61–716 Poznań

www

Duszpasterz:
Paweł Zybura OP

post13
61–716 Poznań
ul. Kościuszki 99

Duszpasterze:
Roman Bielecki OP
Maciej Soszyński OP

Schola Ventuno
61-716 Poznań
ul. Kościuszki 99

www