Remont

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY: przetargu na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na aktualizacji i uzupełnieniu dokumentacji budowlanej oraz wykonaniu robót budowlanych w zakresie termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej i elementów instalacji wewnętrznych służących poprawie efektywności energetycznej budynków kościoła i klasztoru oo. Dominikanów w Poznaniu.

O.O. Dominikanie Kościół i Klasztor Marki Bożej Różańcowej – ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań, informuje, że w przetargu, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: CONSTMAR Sp. z o.o. – ul. Marszałkowska 115/365, 00-102 Warszawa.