Życie O. Honoriusza i Jego służba stały się inspiracją do założenia przez Klasztor OO. Dominikanów w Poznaniu fundacji Jego Imienia. Celem Fundacji jest wspieranie misji Zakonu Dominikanów oraz prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu dominikańskiego posłannictwa. W swej pracy Fundacja opiera się przede wszystkim na laikacie. Jej zadaniem jest wspomaganie różnych inicjatyw społecznych i gospodarczych, które służyłyby urzeczywistnianiu głównego celu Fundacji i takie zadania Fundacja podejmuje, opierając się na bezinteresownej pracy wielu ludzi. W dalszym ciągu liczymy na współpracę ze strony środowisk i pojedynczych osób.

Kontakt

Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka

ul. Kościuszki 99
61-716 Poznań
tel. 506 664 634

e-mail: [email protected]
www.honoriusz.op.org.pl

konto: 56 1050 1520 1000 0022 7780 0088

KRS: 0000038375