Dominikanie w Poznaniu mają długą i bogatą historię.

Stary kościół i klasztor w Poznaniu, przy ul. Dominikańskiej na Starym Mieście, wczesnogotycki, należy obecnie do oo. Jezuitów. Klasztor poznański Dominikanów uległ bowiem pod zaborem pruskim kasacie (1883 r.). Dopiero w sto lat później w roku 1935, prymas August Hlond znów zaprosił Dominikanów do Poznania – w celu prowadzenia duszpasterstwa akademickiego, które rozpoczęli w 1937 r. Wtenczas wybrano pod nowy klasztor miejsce bliższe współczesnego centrum miasta – między Aleją Niepodległości, ulicą Libelta i Kościuszki.

Inicjatorem budowy były w roku 1937 władze Uniwersytetu Poznańskiego z ówczesnym rektorem prof. Stanisławem Kasznicą. Patronat Honorowego Komitetu Budowy objął prymas, kardynał August Hlond. Głównym budowniczym został autor projektu inż. arch. Stefan Cybichowski. Projekt nie doczekał się jednak realizacji. Do wojny wybudowano tylko część klasztoru; prace, po wysiedleniu zakonników w grudniu 1939 roku, prowadzili jeszcze częściowo okupanci.

Po wojnie władze nie wyraziły zgody na kontynuowanie budowy według wizji inż. arch. Stefana Cybichowskiego. Projektowane przez niego: olbrzymia wieża i potężny kościół godziły w świecką panoramę miasta. Rozpisano więc konkurs. Wygrał go znany architekt Marek Leykam. Tym razem zakon nie zechciał zaakceptować bardzo śmiałej, jak na owe czasy, koncepcji, zrywającej poniekąd z tradycją i mieszczańsko-klasycznym gustem Wielkopolan. Nastąpił mały kryzys. Czas naglił. Zwrócono się ostatecznie do prof. Adolfa Szyszko-Bohusza z Krakowa, który dostarczył kopię projektu kościoła zrealizowanego przez siebie przed wojną w Trembowli (obecna Ukraina). Po niewielkich zmianach, koniecznych wobec klasztornego charakteru obiektu, rozpoczęto budowę pod nadzorem prof. Władysława Czarneckiego. On jest autorem uzupełniającego, szczegółowego projektu kościoła.

Ostatecznie świątynia, mniejsza niż przewidywano, poświęcona została 2 października 1949 roku. Jej wykańczanie ciągnęło się jednak znacznie dłużej, aż po lata 70-te. Brało w nim udział wielu wybitnych artystów. Uświetnianie Domu Bożego nie jest jeszcze zakończone.

Pierwotny projekt arch. Stefana Cybichowskiego – link (http://www.cyryl.poznan.pl/katalog.php?reset=1&baza=obiekty&id_kolekcji_ob=318)

Publikacja „Osobliwości i świętości duszpasterstwa akademickiego (tudzież szkół średnich) oraz klasztoru i kościoła oo. Dominikanów w Poznaniu” – link (https://issuu.com/duszpasterstwoakademickie/docs/da_pozna____folder_)