Sakramentu chrztu św. zasadniczo udziela się w kościele parafialnym.

Nasz kościół nie jest kościołem parafialnym i  nie mamy zgody Kurii Metropolitalnej na udzielanie chrztu św. w naszym kościele.