Założycielami Międzynarodowego Stowarzyszenia Wiara i Światło są Marie Helen Mathieu i Jean Vanier. W 1971 roku, podczas pierwszej pielgrzymki osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin do Lourdes, rozpoczęło swoją działalność stowarzyszenie (spotkało się tam 12 000 osób, z czego ponad 4000 niepełnosprawnych intelektualnie z 15 krajów świata). Pierwsza wspólnota w Polsce to rok 1978, w Poznaniu jesteśmy od 1981 roku i od samego początku możemy liczyć na przychylność i opiekę oo. Dominikanów.

Wyznajemy zasadę, że nie ma kogoś takiego jak podopieczny czy opiekun. Wszyscy jesteśmy pełnoprawnymi członkami wspólnoty, mającymi taki sam wpływ na jej funkcjonowanie. Troszczymy się wzajemnie o siebie. Czasem tylko niektórzy z nas potrzebują większej uwagi czy szczególnego towarzyszenia.

Życie we wspólnocie opieramy na czterech filarach:
  • spotkanie – zawiązujemy między sobą osobiste więzi, poprzez które odkrywamy cierpienia i dary drugiego. Dzielenie się w małych grupach pozwala każdemu wyrazić się przy pomocy słowa lub innych form komunikacji (np. przez rysowanie, rzeźbę, gest lub pantomimę…).
  • radość i świętowanie – razem śpiewamy, tańczymy lub cieszymy się wspólnym posiłkiem. Jeśli chodzi o świętowanie, osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest często mniej upośledzona niż inni, ponieważ nie jest skrępowana konwenansami lub strachem przed opinią innych
  • modlitwa – spotykamy się na wspólnych Mszach, rekolekcjach, pielgrzymkach. W czasie letnich i zimowych obozów spotykamy się w ciągu dnia, aby wspólnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ale przede wszystkim staramy się codziennie modlić za siebie nawzajem, każdy w taki sposób, w jaki potrafi
  • przyjaźń i wierność – spotykamy się w mniejszych grupach lub po prostu spędzamy czas we dwoje lub troje. Dzielimy się swoimi doświadczeniami, lękami, marzeniami i nadziejami. Modlimy się razem, pomagamy sobie nawzajem, pogłębiamy i podtrzymujemy dzięki temu swoją przyjaźń. Nazywamy to „czasem wierności” lub „czwartym czasem”
Jak nas znaleźć?

Wystarczy przyjść na Mszę Świętą w kaplicy u Pana Boga za piecem, w drugą niedzielę miesiąca o godz. 10:15. Gwarantujemy, że każdy zostanie przywitany jak stary przyjaciel! Zapewniamy serdeczność, życzliwość i bezinteresowną akceptację.

Obecnie w Poznaniu działają trzy wspólnoty „Wiara i Światło”: Płomień, Wrzosowisko i Zorza.

Więcej bieżących informacji i kontakt przez nasze strony na facebooku:

www.facebook.com/Płomień
www.facebook.com/Wrzosowisko
www.facebook.com/Zorza
Duszpasterz:

o. Nikodem Brzózy