Schola Mszy św. „trzynastki” wraz z o. Stanisławem Nowakiem OP zaprasza na koncert chorału dominikańskiego

na rozpoczęcie roku jubileuszowego 800-lecia Zakonu. Koncert odbędzie się w piątek, 6 listopada, po Mszy św. o godz. 19:00.

fot. k.nowak