Zdjęcia archiwalne

wybór i skanowanie: Grzegorz Dąbkowicz OP
konsultacja: Czesław Bartnik OP