Dominikanie i czas wolny

Czy zakonnicy mają mało czy dużo czasu wolnego? – Jakkolwiek by nie odpowiedzieć na to pytanie, to wydaje się, że życie zakonne jest próbą doświadczania czasu w jego pełni. Całe nasze życie – oddane w darze – może stać się czasem odzyskanym: modlitwa i liturgia, jedzenie i spanie, jazda na rowerze i wycieczka w góry, rozmowa i samotność. Wszystko, co jest naszym udziałem na tym świecie to czas, który możemy dzielić z innymi ludźmi i z Bogiem.

zdjęcia archiwalne

wybór i skanowanie: Grzegorz Dąbkowicz OP

konsultacja: Czesław Bartnik OP