Dominikańskie Ośrodki: Wsparcia i Rozwoju oraz Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach zapraszają na ostatnie spotkanie z cyklu szkoleń: „Zaplątani w sieci”

Szkolenie zatytułowane: „Jak chronić dzieci?”, dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży, odbędzie się w sobotę, 17 czerwca, o godz. 12:00 w Dużej Sali DA.