Osoby, które ukończyły 1. klasę szkoły ponadgimnazjalnej, a nie przystąpiły ze swoimi rówieśnikami do sakramentu bierzmowania

zapraszamy na kurs przygotowujący do tego sakramentu, zatytułowany: „Bierzmowanie na ostatnią chwilę…”. Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie internetowej www.schron.poznan.dominikanie.pl