Zapraszamy na Wielkopostne Rekolekcje Akademickie „Ochrzczeni Duchem Świętym i Ogniem – już i jeszcze nie”

które wygłosi Ks. Biskup Edward Dajczak, Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, przyjaciel ludzi młodych, duszpasterz, organizator Światowych Dni Młodzieży i Przystanku Jezus. Zapraszamy w niedzielę, 18 lutego, o godz. 19:00, a następnie od poniedziałku do środy, 19–21 lutego, o godz. 20:00.