W przyszłym roku Siostry Dominikanki będą dziękować dobremu Bogu za 150 lat pobytu w Świętej Annie

Jako wotum dziękczynne pragną podjąć dzieło konserwacji głównego ołtarza kościoła.

Rozpoczynając prace remontowe Siostry w pełni ufają Bożej Opatrzności i wsparciu Przyjaciół i Darczyńców. Jeśli możesz i chcesz pomóc – więcej informacji na stronie internetowej Klasztoru w Świętej Annie.

Konto Sióstr:
19 1240 1213 1111 0010 7311 4106
Pekao S.A. I Oddział w Częstochowie
Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego
Aleksandrówka 42, 42-248 Przyrów