Informujemy, że w ramach uporządkowywania naszej przestrzeni wprowadziliśmy nowe, ujednolicone nazwy sal duszpasterskich

nazywając je imionami zmarłych duszpasterzy związanych z naszym klasztorem.

Dużą Salę DA nazwaliśmy Salą im. o. Jana Góry, Salę Niebieską – Salą im. o. Honoriusza Kowalczyka, Rozmównicę III – Salą im. o. Joachima Badeniego, Salę na poddaszu – Salą im. o. Tomasza Pawłowskiego, a sale przy Kaplicy u Pana Boga za Piecem – Salą im. o. Tomasza Alexiewicza i Salą im. o. Stanisława Dobeckiego.