W ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary zapraszamy na wykład

W ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary zapraszamy na wykład pt.
„Starożytny Egipt a Biblia”
który wygłosi dr hab. Barbara Strzałkowska, biblistka, adiunkt w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, autorka książek oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu studiów biblijnych i dokumentacji dorobku biblistyki polskiej, w latach 2008-2013 sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich, opiekun specjalności Turystyka Krajów Biblijnych na WT UKSW, od 2006 roku przewodnik pielgrzymek po krajach biblijnych.

Wykład odbędzie się w sobotę, 18 maja, o godz. 16:00 w Sali im. o. Jana Góry