Zapraszamy

Grupa wolontariatu Skrzydła z DA zaprasza na Dzień Dawcy Szpiku. Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się w przyszłą niedzielę na krużgankach w godzinach 10.00 – 20.00.
Dawcą zostać może każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia.