Zapraszamy

Zapraszamy do Studium Muzyki Liturgicznej w Poznaniu na dwuletni kurs dla osób śpiewających oraz prowadzących schole.

Inicjatywa, prowadzona pod patronatem poznańskiego Klasztoru oo. Dominikanów oraz Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, jest odpowiedzią na potrzebę wiernych, by rozwijać się zarówno wokalnie jak i dyrygencko w duchu dominikańskiej kultury liturgicznej.

Każdy z czterech semestrów to 9 sobotnich zjazdów podczas których odbywają się zajęcia indywidualne z emisji głosu oraz zajęcia grupowe (m.in. wprowadzenie do teologii liturgii, dobór repertuaru, emisja głosu, zasady muzyki i czytanie nut głosem, chorał gregoriański, śpiew wielogłosowy oraz śpiew psalmów i prowadzenie liturgii godzin).

Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.studiummuzykiliturgicznej.pl