*

Informujemy, że decyzją Kapituły naszego klasztoru od 1 października Msza św. konwentualna w dzień powszedni przeniesiona zostanie z godziny 12.00 na 17.00 (z zachowaniem Mszy św. o godz. 12.00), a nabożeństwo różańcowe sprawowane do tej pory o godz. 11.30 odprawiane będzie po Mszy św. o godz. 17.00.