*

Codziennie od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Należy nawiedzić cmentarz oraz wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu:

  • być w stanie łaski uświęcającej,
  • przyjąć Komunię św. 
  • pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.