Zapraszamy

Zapraszamy na warsztaty dla kobiet z rozpoznawania płodności pt. „Szansa poznania”, które odbędą się 22 i 23 listopada. Warsztaty skierowane są do kobiet w wieku 18 – 45 lat.
Kurs odbędzie się w Sali im. o. Jana Góry.
Szczegóły oraz informacja o zapisach na stronie internetowej www.szansapoznania.com