*

Ze względu na Roraty w czasie Adwentu nie będzie Mszy Św. i spowiedzi o godz. 7.00.