Niedziela – godz. 11.30,
Dzień powszedni – godz. 17.00