Obowiązuje od niedzieli 26 kwietnia

Poznań, dnia 22 kwietnia 2020 roku

OŚWIADCZENIE

Drodzy Bracia i Siostry, nasi Przyjaciele!

Chrystus Zmartwychwstał.
W tym okresie niepokoju, zmagania i cierpienia do nas wszystkich, a szczególnie do chorych, rodzin, które w wyniku pandemii straciły swoich bliskich, ludzi służby zdrowia, stojących na straży naszego bezpieczeństwa, zalęknionych o swoje i bliskich utrzymanie, tracących nadzieję, do nas wszystkich Jezus woła: To Ja jestem. Nie bójcie się. Skoro sam Pan daje nam te słowa to i my jesteśmy zaproszeni by sobie wzajemnie je dawać: On jest. Nie trzeba się bać. Od początku pandemii jako Głosiciele Dobrej Nowiny choć w inny niż zazwyczaj sposób niesiemy zapewnienie Jego obecności i mocy w niesieniu trudu obecnej sytuacji.

Pandemia trwa i zagrożenie zdrowia i życia każdego z nas jest realne. Dlatego zatroskani o wszystkich związanych z naszym duszpasterstwem, raz jeszcze zachęcamy: zostańcie w domu. Przypominamy, że do odwołania obowiązuje dyspensa od uczestnictwa we Mszy Św. niedzielnej, której udzielił ks. abp Stanisław Gądecki. Zachęcamy do skorzystania z tej dyspensy i naszych transmisji.
Kapituła naszego klasztoru rozważając zmianę obostrzeń epidemicznych dotyczących zgromadzeń publicznych oraz pragnienie osób, którym stan zdrowia pozwala uczestniczyć we Mszy Św. postanowiła, że od najbliższej niedzieli 26 kwietnia:

1. Przywracamy sprawowanie Mszy Św. w kościele z ograniczoną liczbą wiernych
w niedziele i uroczystości o godz.: 8.00; 10.00; 13.00; 14.30 (w języku angielskim); 16.00; 19.00,
a w dni powszednie o godz.: 7.00; 8.00; 12.00; 16.00; 19.00.
Pozostałe Msze św. i nabożeństwa w najbliższym czasie celebrowane będą bez udziału wiernych.
Kontynuowane będą transmisje Mszy Św.
w niedziele o godz.: 11.30; 17.17; 21.00;
w dni powszednie o godz. 17.00, a
Różaniec codziennie o godz. 20.30.

2. Przywracamy możliwość ślubów i innych uroczystości związanych ze sprawowaniem Mszy Św. z zachowaniem zasad i obostrzeń epidemicznych.

3. Przywracamy dyżur spowiedniczy
w dni powszednie i niedzielę w godzinach 9.30 – 11.00 oraz 16.00 – 18.00.
Sakrament pojednania celebrowany będzie na dziedzińcu kościoła.

4. W niezmienionej formie pozostawiamy adorację Najświętszego Sakramentu, która ma miejsce w Kaplicy Katyńskiej na dziedzińcu kościoła.

5. W niezmienionej formie pozostawiamy sposób przyjmowania intencji to znaczy wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną ([email protected]).
Biuro zakrystii pozostaje zamknięte.

6. W niezmienionej formie pozostawiamy możliwość składania ofiary (tzw. taca) poprzez konto klasztoru lub po Mszach Św. niedzielnych przy wyjściu z dziedzińca do przygotowanej skarbony.

7. W mocy utrzymujemy decyzję o zawieszeniu działalności duszpasterstw, grup i wspólnot związanych z naszym klasztorem.

Osoby przebywające na terenie naszego kościoła i klasztoru zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości od innych osób to znaczy min. 2 metry.

Zgodnie z ogłoszonymi zasadami zgromadzeń religijnych w naszym kościele mogą przebywać 44 osoby wyłącznie na wyznaczonych miejscach, a na dziedzińcu kościoła 27 osób z zachowaniem bezpiecznej odległości.

Osoby przebywające na dziedzińcu kościoła podczas Mszy Św. mogą przebywać wyłącznie w tym miejscu.

W razie konieczności Komunia Św. udzielana będzie także na dziedzińcu kościoła.
Przypominamy, że w naszym kościele Komunii Św. w czasie pandemii udzielamy wyłącznie na rękę.

Powyższe decyzje obowiązują do odwołania. Prosimy stosować się do zasad i obostrzeń epidemicznych.

Wsłuchując się w głos Ojca Świętego Franciszka, strzeżmy się egoizmu, osądzania, braku wrażliwości na siebie nawzajem. Chrystus Zmartwychwstały wzywa nas do nowego widzenia rzeczywistości, którego źródłem jest miłość.

Z modlitwą

Bracia Dominikanie.