*

Poznań, dnia 10 maja 2020 r.

 

OŚWIADCZENIE

 

W związku z pojawiającymi się w internecie nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi NAUK PRZEDMAŁŻEŃSKICH prowadzonych przez Klasztor Dominikanów w Poznaniu, informuję, że w czasie pandemii zawieszona jest działalność Akademii Małżeńskiej funkcjonującej przy naszym Klasztorze.

Stąd wynika, że pojawiająca się w internecie możliwość uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego wraz z potwierdzeniem odbycia spotkań w poradni Małżeńskiej wystawionego przez nasz Klasztor jest oszustwem, wysoce niemoralnym działaniem osób niezwiązanych z Klasztorem i przestępstwem w wymiarze prawa karnego (art.190a § 2).

Uzyskane w wyżej opisany sposób zaświadczenia nie będą respektowane przez Proboszczów w parafiach.

 

o. Michał Śliż OP
przeor