*

Poznań, dnia 24 maja 2020 roku

 

OŚWIADCZENIE

 

Drodzy Bracia i Siostry, nasi Przyjaciele!

Oczekujemy zesłania Ducha Świętego Pocieszyciela, który przychodzi by umocnić nas swoimi darami, doprowadzić do całe prawdy oraz wszystkiego nas nauczyć. Potrzebujemy Go szczególnie teraz kiedy pandemia trwa, a w nas z coraz większą niecierpliwością do głosu dochodzi pragnienie powrotu do normalności. Prośmy Go o dar wzajemnej miłości, wrażliwości, troski i zrozumienia byśmy z odwagą i rozsądkiem potrafili przeżywać czas, w której przychodzi nam żyć.
W tym duchu, Kapituła naszego klasztoru postanowiła, że od Niedzieli Zesłania Ducha Św. 31 maja:

1. Przywracamy sprawowanie wszystkich Mszy Św. w kościele z ograniczoną liczbą wiernych tj. 66 osób w kościele i 41 na dziedzińcu kościoła.
Transmitować będziemy sprawowane w kościele Msze Św.
– w niedziele o godz.: 11.30; 17.17; 21.00,
– w dni powszednie o godz. 17.00.
Ponieważ pozostaje także transmisja codziennego Różańca o godz. 20.30, nie będzie on celebrowany w kościele.

2. Rekomendujemy bezpieczniejszy sposób przyjmowania Komunii Św. to znaczy na rękę. Osoby pragnące przyjąć Komunię Św. do ust będą mogły to uczynić po zakończeniu udzielania komunii Św. na rękę (na końcu kolejki).

3. Przywracamy dyżur spowiedniczy
– w dni powszednie w godzinach 11.30 – 12.30 oraz 16.00 – 19.00,
– w niedzielę 15 minut przed każdą Mszą Św. z wyjątkiem Mszy Św. o  . 21.00.

4. Adoracja Najświętszego Sakramentu pozostanie w Kaplicy Katyńskiej na dziedzińcu kościoła w dni powszednie.

5. Przywracamy funkcjonowanie Biura zakrystii.

6. W niezmienionej formie pozostawiamy możliwość składania ofiary (tzw. taca) poprzez konto klasztoru lub po Mszach Św. niedzielnych przy wyjściu z dziedzińca do przygotowanej skarbony.

7. W mocy utrzymujemy decyzję o zawieszeniu działalności duszpasterstw, grup i wspólnot związanych z naszym klasztorem. Powrót do normalnej działalności przewidujemy na czas powakacyjny.

Osoby przebywające na terenie naszego kościoła i klasztoru zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości od innych osób to znaczy min. 2 metry.

Ze względów epidemicznych nieodstępne pozostaną pomieszczenia klasztorne, toalety, ogród i dziedziniec klasztoru wraz z parkingiem.

Powyższe decyzje obowiązują do odwołania przez klasztor lub zniesienia stanu epidemicznego. Dla wspólnego bezpieczeństwa prosimy stosować się do powyższych zasad i obostrzeń epidemicznych.

Z modlitwą
Bracia Dominikanie.