Obowiązuje od 30 maja 2020

Poznań, dnia 29 maja 2020 roku

Drodzy Bracia i Siostry, nasi Przyjaciele!

W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja 2020 limitu uczestników zgromadzeń religijnych oraz z aktualną sytuacją epidemiologiczną, przekazujemy informację dotyczącą zasad funkcjonowania duszpasterstwa w naszym kościele:

1. Podtrzymujemy decyzję o sprawowaniu wszystkich Mszy Św. w kościele
z zachowaniem bezpiecznej odległości (min. 2 metry) oraz z obowiązkiem zasłaniania nosa i ust. Osoby przeżywające Mszę Św. na dziedzińcu kościoła nie podlegają obowiązkowi zasłaniania nosa i ust o ile możliwe jest zachowanie dystansu 2 metrów od innych osób.

2. Msze Św. sprawowane w naszym kościele transmitowane będą
w niedziele
o godz.: 11.30; 17.17; 21.00,
w dni powszednie o godz. 17.00.
Do 11 czerwca włącznie pozostaje także transmisja codziennego Różańca o godz. 20.30.
W związku z tym do tego dnia nie będziemy celebrować nabożeństw w kościele.

3. Podtrzymujemy rekomendację bezpieczniejszego sposobu przyjmowania Komunii Św. to znaczy na rękę. Osoby pragnące przyjąć Komunię Św. do ust będą mogły to uczynić po zakończeniu udzielania komunii Św. na rękę (na końcu kolejki).

4. Przywracamy dyżur spowiedniczy w spowiednicy naszego kościoła w nowych godzinach:
w dni powszednie w godzinach 11.30 – 12.30 oraz 16.00 – 19.00,
w niedzielę 15 minut przed każdą Mszą Św. z wyjątkiem Mszy Św. o godz. 21.00.

5. Przywracamy Adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej Różańcowej.

6. Przywracamy funkcjonowanie Biura zakrystii.

7. W niezmienionej formie pozostawiamy możliwość składania ofiary (tzw. taca) poprzez konto klasztoru lub po Mszach Św. niedzielnych przy wyjściu z dziedzińca do przygotowanej skarbony.

8. Niedostępne pozostaną pomieszczenia klasztorne, toalety, ogród i dziedziniec klasztoru wraz z parkingiem.

Osoby przebywające na terenie naszego kościoła i klasztoru zobowiązane są do stosowania się do zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Powyższe decyzje obowiązują do odwołania przez klasztor lub zniesienia stanu epidemicznego.

Z modlitwą
Bracia Dominikanie.