Drodzy Bracia i Siostry, nasi Przyjaciele!

Poznań, dnia 16 października 2020 roku

Najświętsza Maryja Panna Królowa Różańca Świętego zaprasza nas, byśmy jak Ona zachowywali wszystkie te sprawy i rozważali je. Także te, których dziś nie rozumiemy, które nas przerastają, przygnębiają. Po krótkim oddechu powracamy do trudnej walki z koronawirusem. Niech pomocą w tym czasie będzie dla nas modlitwa Różańcowa. Polecajmy w niej naszej Matce chorych, cierpiących, strapionych, a także służbę medyczną, wolontariuszy i wszystkich ludzi dobrej woli.

Od soboty 17 października „czerwona strefa” obejmuje także nasze miasto. W związku z tym postanowiliśmy, że od tego dnia:

1. Msze Św. w naszym kościele sprawowane będą bez zmian, ale z ograniczoną liczbą wiernych tj. 123 osoby w kościele i 58 na dziedzińcu kościoła z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Nadal transmitować będziemy Msze Św. w niedziele o godz.: 11.30; 17.17; 21.00, a w dni powszednie o godz. 17.00 wraz z nabożeństwem Różańcowym.

2. Komunii Św. podczas każdej Mszy Św. udzielać będziemy w dwóch procesjach: przed ołtarzem dla osób przyjmujących na wyciągnięte dłonie, a przed obrazem Matki Bożej w nawie bocznej dla osób przyjmujących do ust. Podobnie w dwóch procesjach Komunii Św. udzielać będziemy na dziedzińcu kościoła. Rekomendujemy jednak by w duchu miłości bliźniego i wzajemnej troski o dar życia każdego z nas przyjmować Komunię Św. na rękę.

3. Dyżur spowiedniczy pozostaje bez zmian. Przypominamy jednak, że w spowiednicy oprócz osób spowiadających się może znajdować się tylko jedna osoba oczekująca na spowiedź. Osoby przystępujące do spowiedzi w naszym kościele mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, a po spowiedzi zdezynfekowania kratek i klęcznika w konfesjonale.

4. W niezmienionej formie pozostawiamy możliwość składania ofiary (tzw. taca). Przypominamy, że ofiarę można składać także poprzez konto klasztoru.

5. Duszpasterstwa, Wspólnoty i grupy działające przy naszym klasztorze kontynuować będą swoje funkcjonowanie w sposób zdalny (online).

Osoby przebywające na terenie naszego kościoła i klasztoru zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości od innych osób to znaczy min. 2 metry.

Przypominamy także, że ks. abp Stanislaw Gądecki udzielił ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Św. w niedziele i uroczystości dla osób przebywających w strefie czerwonej na okres jej obowiązywania.

Powyższe decyzje obowiązują do odwołania przez klasztor lub zniesienia „czerwonej strefy”. Dla wspólnego bezpieczeństwa prosimy stosować się do powyższych zasad i obostrzeń epidemicznych lub skorzystać z udzielonej dyspensy.

Z modlitwą
Bracia Dominikanie.