Poznań, dnia 23 października 2020 roku

Drodzy Bracia i Siostry, nasi Przyjaciele!

W związku z nowymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa, podjęliśmy decyzję o utrzymaniu zasad podanych w ostatnim Oświadczeniu oraz wprowadzeniu dodatkowych środków zabezpieczających Wasze jak i nasze zdrowie i życie.

Zawieszamy spotkania Duszpasterstw, Wspólnot i Grup odbywające się na terenie naszego klasztoru. Pomieszczenia duszpasterskie pozostaną niedostępne dla osób z zewnątrz.

Ograniczamy ilość osób śpiewających w Scholach do pięciu. Dotyczy to zarówno śpiewu podczas Mszy Św. jak i prób. Śpiewający w Scholach mają obowiązek zachowania dystansu oraz zasłaniania ust i nosa.

Zachęcamy by skorzystać z dyspensy udzielonej przez ks. abp. Stanisława Gądeckiego od obowiązku uczestnictwa we Mszy Św. w niedziele i uroczystości. Zachętę kierujemy szczególnie do osób powyżej 70 roku życia oraz osób w grupie podwyższonego ryzyka. Przypominamy, że przychodzący do naszego kościoła zarówno w kościele jak i na dziedzińcu kościoła mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznego dystansu. Rekomendujemy także bezpieczniejszy sposób przyjmowania Komunii Św. tzn. na wyciągnięte dłonie.

Powyższe decyzje obowiązują do odwołania przez klasztor lub zniesienia tzw. „strefy czerwonej”.

Z modlitwą
Bracia Dominikanie.