1. Dziś w Uroczystość Bożego Narodzenia, a także jutro w niedzielę Świętej Rodziny Msze Św. w naszym kościele sprawujemy według porządku niedzielnego.

2. W niedzielę Świętej Rodziny małżonków pragnących odnowić swoje przyrzeczenia małżeńskie zapraszamy na Mszę Św. o godz. 11.30.

3. Ks. abp Stanisław Gądecki przekazuje wszystkim diecezjanom życzenia i błogosławieństwo na dni świąteczne i Nowy Rok. Życzenia dostępne są w gablocie i na stronie internetowej klasztoru.

…Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju…

Niech Syn Boży zrodzony z Maryi Panny,
Przyniesie każdemu z Was nadzieję w chwilach zwątpienia,
łaskę i moc do dźwigania codziennego krzyża
oraz pokój serca, który zwycięża każdy lęk i strach.
Błogosławionych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
światła i wytrwałości, miłości i nadziei dla
Was i Waszych rodzin życzą
BRACIA DOMINIKANIE.