Zapraszamy

W środę 9.11 listopada Wspólnota Jerozolima rozpoczyna SEMINARIUM ODNOWY WIARY (w Duchu Świętym)

– rekolekcje pomagające w ożywieniu modlitwy i wiary,  pogłębieniu osobistej relacji z Bogiem oraz większym otwarciu się na działanie i prowadzenie  Ducha Świętego.
Pomocą w tym są katechezy, spotkania w małych grupach  i modlitwa indywidualna w oparciu o Słowo Boże, modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie wewnętrzne i otwarcie na działanie Ducha Świętego.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich, którzy potrzebują ożywienia relacji z Bogiem!

Bliższe informacje i formularz do zapisów na stronie Wspólnoty Jerozolima