Zapraszamy

Zapraszamy do wzięcia udziału w zamkniętych rekolekcjach „Życie odnalezione. Podróż bohatera”, które poprowadzą ojciec Tomasz Grabowski z naszego klasztoru i Regina Hojna, psycholożka i psychoterapeutka. Rekolekcje odbędą się w Zaborówcu w dniach od 5 do 8 stycznia 2023 roku. Wszystkie informacje i możliwość zarejestrowania się znajdziecie na stronie zycieodnalezione.

Rekolekcje są kontynuacją współpracy ojca Tomasza i Reginy Hojny, którzy od kilku lat realizują wspólne projekty formacyjne dla osób dorosłych. W programie wykorzystują wiedzę z zakresu teologii duchowości i psychologii, aby umożliwić uczestnikom pogłębienie życia wewnętrznego. Tym razem, opierając się na metaforze podróży, będą przedstawiać tematy poznania, przyjęcia i pokochania samych siebie.

Jak w każdej podróży, na swej drodze spotykamy sprzymierzeńców i wrogów i w nas samych i w naszym otoczeniu. Nasz umysł, emocje, lęki, mechanizmy obronne, gdy są uświadomione, gdy je rozumiemy i czujemy, mogą być naszym wsparciem w rozwoju. Jeśli jednak pozostają w sferze nieświadomości, często nami rządzą i stanowią niezrozumiałą przeszkodę w uzyskiwaniu spójności objawiającą się oporem, niechęcią, impasem. Mamy poczucie życia na „autopilocie”. Nasza droga często jest „wyboista”, trwamy w trudnych relacjach czy sytuacjach, zmagamy się z poczuciem krzywdy lub winy, a także z trudnościami w przebaczeniu. Są to ciężary, które w znaczący sposób tę podróż utrudniają i opóźniają dotarcie do celu, do stania się tym do czego zostaliśmy stworzeni i powołani.

Podczas rekolekcji prowadzący zamierzają wspólnie przyjrzeć się przebraniom i maskom po to, aby odkryć czemu one służą, jaką funkcje pełnią, przed kim i dlaczego ukrywamy swą prawdziwą twarz. Być może dla wielu będzie to czas stanięcia w prawdzie, wobec swojej słabości, ale też siły z niej płynącej. W podróży potrzebny jest namysł i medytacja, których nie zabraknie również na rekolekcjach. Świadomie, bez pośpiechu będziemy w sobie, bez oceny, raczej z ciekawością, życzliwością, ale i współczuciem. A w końcu być może ze zrozumieniem i miłością. Dla siebie, dla drugiego, a przede wszystkim dla Tego, który nas stworzył, i takich właśnie ukochał. Podobnie jak Mojżesz, który w swej podróży zrozumiał i odkrył swoje prawdziwe „Ja” dopiero wówczas, gdy spotkał Boga żywego. Rekolekcje mają być właśnie takim miejscem dla uczestników.