Zapraszamy

13 maja o godz. 17:00 zapraszamy na mszę świętą w 40 r. śmierci o. Honoriusza Kowalczyka.
Po mszy złożymy kwiaty pod kamieniem upamiętniającym o. Honoriusza, a następnie zapraszamy do sali o. Jana Góry na referat dr Elżbieta Wojcieszyk z poznańskiego oddziału IPN zatytułowany: „Działania władz komunistycznych wobec O. Honoriusza Kowalczyka OP”.