Zapraszamy

Zapraszamy na modlitewne czuwanie w Wigilię Zesłanie Ducha Świętego w sobotę, 27 maja 2023 roku w kościele OO. Dominikanów w Poznaniu

Rozpoczniemy o godz. 19.00 Mszą Świętą Wigilii Zesłania Ducha Świętego.

Po niej ok. 20,30 odbędzie się Droga Światła, w czasie której będziemy rozważać rolę Ducha Świętego w tajemnicach zmartwychwstania Jezusa i zanurzać się modlitewnie w Jego obecności.

W dalszej modlitwie poprosimy Ojca w Imię Jezusa o napełnienie Mocą z wysoka, o odnowienie życia, rozpalenie miłością naszych serc, ożywienie wiary i odwagę świadectwa!

Koniec ok. 23.00

Wspólnota Jerozolima