*

Przypominamy i zachęcamy by w dniach 1 – 8 listopada uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych.
Należy:
* nawiedzić cmentarz oraz wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu:
* być w stanie łaski uświęcającej,
* przyjąć Komunię św. i
* pomodlić się w intencjach Ojca Świętego modlitwą ‘Ojcze nasz” i
* odmówić „Wierzę w Boga”