Post ma prowadzić nas do Wigilii Paschalnej. Tej nocy Kościół zapyta nas o nasz chrzest.