Nasz Klasztor ogłasza konkurs na stanowisko organisty.