od dnia 13 marca 2020 do odwołania

Poznań, dnia 12 marca 2020 r.

OŚWIADCZENIE

W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w duchu miłości i odpowiedzialności za wiernych przychodzących do naszego kościoła, duszpasterstw i wspólnot związanych z naszym Klasztorem od dnia 13 marca 2020 roku wprowadzamy następujące postanowienia:

1. Zawieszamy działalność duszpasterską klasztoru tj. wszelkie spotkania grupowe duszpasterstw, wspólnot i innych grup spotykających się na terenie naszego klasztoru
i kościoła.

2. Niezmieniony zostaje porządek Mszy Św. w dni powszednie i niedziele. Prosimy jednak by osoby z grupy podwyższonego ryzyka, starsze bądź cierpiące na różne choroby pozostały w domu. Przypominamy o możliwości przeżywanie Eucharystii poprzez: internet, radio i telewizję. Zachęcamy także by unikać Mszy Św. z dużą ilością wiernych (mniej liczne są Msze Św. o godz. 8,9,10).

3. Podczas Mszy Św. w naszym kościele Komunii Św. udzielać będziemy wyłącznie na rękę. Zgodnie z dekretem Metropolity Poznańskiego: ważne jest by dbać o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. Zalecamy, by za każdym razem sprawdzić czy cząstki Ciała Pańskiego nie pozostały na dłoni, po przyjęciu Komunii. Należy je również spożyć. Osobom mającym trudność z przyjmowanie Komunii Św. na rękę przypominamy o możliwości Komunii duchowej.

4. Prosimy o zaniechanie przekazywania sobie znaku pokoju przez podanie ręki (wystarczy skinienie głowy).

5. Zawieszamy nabożeństwa sprawowane w naszym kościele (Różaniec, Gorzkie Żale, Drogę Krzyżową, Misteria) zachęcając jednocześnie do prywatnego odprawiania nabożeństw w intencji ustania pandemii.

6. Niezmienione pozostają godziny celebrowania sakramentu pojednania. Prosimy jednak by na spowiedź oczekiwać w kościele z zachowanie minimum jednego metra odstępu pomiędzy penitentami. W kaplicy spowiedzi powinna znajdować się wyłącznie jednak osoba oczekująca.

7. Zachęcamy do modlitwy w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu.
Przed wejściem do kaplicy należy upewnić się, że nie znajduje się w niej więcej niż 6 osób.

Prosimy o modlitwę o powstrzymanie zachorowań, za osoby chore oraz za wszystkich, którzy opiekują się chorymi.

POWYŻSZE POSTANOWIENIA OBOWIĄZUJĄ DO ODWOŁANIA.

W imieniu Braci Dominikanów

Michał Śliż OP – przeor